Tävlingskalender 2017

Startavgift 30:-/senior 20:-/junior.
20 kr av startavgiften går till vinster till 1:an, 2:an och 3:an. 10 kr går till klubben för att bekosta vinsterna i Björnligan.

 Vid Modernt Mete tävlingarna är det obligatoriskt med keepnet. Detta för att fångad fisk återutsätts vid tävlingens slut. Saknar du keepnet så finns möjlighet att låna. Tänk på att  säga till innan tävlingsdagen.

  8/1            Pimpel.                          Samling k-lokalen kl. 09.00.
22/1           Pimpel.                          Samling k-lokalen kl. 09.00.
5/2            Kommunpimpel.       Se hemsidan/sep. annons.
19/2          Pimpel.                           Samling k-lokalen kl. 09.00.
5/3           Pimpel.                            Samling k-lokalen kl. 09.00.
16/3         Årsmöte.                          Klubblokalen kl. 19.00.
23/4         Modernt Mete.              Samling k-lokalen kl.08.00.
14/5        Horngädda.                    Samling k-lokalen kl. 08.00.
Plats meddelas på tävlingsdagen.
28/5        Öring o Gädda.             Genevadsån. Samling k-lokalen kl. 08.00.
2/6         Våxtorps Marknad.      Lottförsäljning.
11/6       Modernt Mete.               Samling k-lokalen kl. 08.00.
16/7       Kommunmete.              Se hemsidan/sep. annons.
30/7       Traditionellt Mete.       Samling k-lokalen kl. 08.00.
11/8       Kvällsmete Trad.          Glänningesjö. Samling badplatsen kl. 18.30.
19/8       Tjejmetet.                        Nissan Halmstad. Se hemsidan/sep.annons.
1/9        Våxtorps Marknad.       Lottförsäljning.
17/9       Laxadagen.                     Se hemsidan/sep.annons.
23/9       Sillatur.                             Utbyte med Kungsfisken. Anmälan till  Per Söderström
tel. 0705-742133 eller B-O Nilsson tel. 0430-28504.
19/10     Höstmöte.                       Klubblokalen kl. 19.00.
22/10     Plattfiske.                        Samling k-lokalen kl. 08.00.
29/10     Båttur – Plattfiske.       Utbyte med Kungsfisken. Anmälan till Per Söderström
tel. 0705-742133 eller B-O Nilsson 0430-28504.
5/11      Plattfiske.                         Samling k-lokalen kl. 08.00.
26/11     Plattfiske.                        Samling k-lokalen kl. 08.00.

Det är ett späckat program som vi ser med klubbtävlingar och vi hoppas att det är många som ställer upp på några av klubbtävlingarna. Observera att samling sker kl. 09.00 vid pimpeltävlingarna. Den så kallade Sillaturen är tillbaka i samarbete med Kungsfisken i Örkelljunga och ingår i Björnligan. Klubben erbjuder också en plattfisketur på Öresund i samarbete med Kungsfisken men den är inte med i Björnligan. Observera att det är endast Sillaturen som ingår i Björnligan .Anmälan till de båda tävlingarna gör du till
Per Söderströ 0705-742133, 0430-25159 eller till B-O Nilsson 0430-28504 efter kl. 18.00.
Tänk på att anmälan till de båda båtturerna är bindande. Vi samlas i klubblokalen där tävlingsplats meddelas och för samåkning kl. 08.  där inget annat angives Information om isläget kan du se på Hemsidan och på Facebook där vi kommer att informera om isläget.