Tävlingskalender 2019

Startavgift 30:-/senior 20:-/junior.
20 kr av startavgiften går till vinster till 1:an, 2:an och 3:an. 10 kr går till klubben för att bekosta vinsterna i Björnligan.

 Vid Modernt Mete tävlingarna är det obligatoriskt med keepnet. Detta för att fångad fisk återutsätts vid tävlingens slut. Saknar du keepnet så finns möjlighet att låna. Tänk på att  säga till innan tävlingsdagen.

  6/1           Pimpel.                          Samling Vandrarhemmet kl. 09.00.
20/1          Pimpel.                          Samling Vandrarhemmet kl. 09.00.
3/2            DM Pimpel.                  Se sep. kallelse på Facebook och Hemsidan. OBS DM.
17/2         Pimpel.                           Samling Vandrarhemmet kl. 09.00.
3/3           Pimpel.                            Samling Vandrarhemmet kl. 09.00.
14/3         Årsmöte.                          Vandrarhemmet kl. 19.00. Se sep. kallelse    och Facebook.
21/4         Modernt Mete.              Samling Vandrarhemmet kl.08.00. OBS. Tid.
12/5        Horngädda.                    Samling Vandrarhemmet kl. 08.00. OBS. Tid.
Plats meddelas på tävlingsdagen.
12/5        Kustfisketävling.          Falkenberg. Ätradalens SFK.  OBS Ingår EJ i Björnligan.
För info. Jörgen Karlberg Tel. 0702956078.

26/5       Traditionellt Mete.      Samling Vandrarhemmet kl. 08.00.
2/6         Traditionellt Mete.     OBS. DM. Se sep. information. OBS. DM
Inbjudan kommer. Se Facebook och Hemsidan.

7/6         Våxtorps Marknad.      Lottförsäljning.
9/6          Modernt Mete.              Samling Vandrarhemmet kl. 08.00.
23/6       Traditionellt Mete.       Samling Vandrarhemmet kl. 08.00.
14/7       Kommunmete.              Se hemsidan/sep. annons.
28/7       Modernt Mete.             Samling Vandrarhemmet. kl. 08.00.
9/8       Kvällsmete Trad.          Glänningesjö. Samling badplatsen kl. 18.30.
17/8      Tjejmetet.                        Nissan Halmstad. Se Facebook,Hemsidanoch sep.annons.
6/9        Våxtorps Marknad.       Lottförsäljning.
15/9       Laxadagen.                     Se Facebook,Hemsidan och sep.annons.
21/9       Sillatur.                             Utbyte med Kungsfisken.
Anmälan  se övrig upplysning.
17/10     Höstmöte.                       Klubblokalen kl. 19.00.
                                                             Se sep. kallelse, Facebook och Hemsidan.
27/10     Plattfiske.                        Utbyte med Kungsfisken.
Anmälan  se övrig upplysning.
3/11      Plattfiske.                        Samling Vandrarhemmet kl. 08.00.
17/11      Plattfiske.                      Samling Vandrarhemmet kl. 08.00.
1/12      Plattfiske.                        Samling Vandrarhemmet kl. 08.00.

Det är ett späckat program som vi ser med klubbtävlingar och vi hoppas att det är många som ställer upp på några av klubbtävlingarna. Observera att samling sker kl. 09.00 vid pimpeltävlingarna.   Anmälan till de båda båttävlingarna gör du till Per Söderström
0705-742133, 0430-25159 eller till B-O Nilsson 0430-28504 efter kl. 18.00.
Tänk på att anmälan till de båda båtturerna är bindande. Vi samlas vid Vandrarhemmet där tävlingsplats meddelas och för samåkning kl. 08.00  där inget annat angives.  Information om isläge och övrigt som har med tävlingar att göra kan Du se på Facebook och här på Hemsidan. Är det något Du undrar som gäller tävlingarna så ring till Tävlingsledaren Tommy Svensson tel. 0705956078.
Välkomna till våra klubbtävlingar.