Genevadsån med biflöden

Här får max. två laxartade fiskar fångas per dag. Minimått är enligt västkuststadgan 45 cm för lax och öring. Utlekt fisk så kallat Besor ska alltid släppas tillbaka och ska avkrokas i vattnet.

Vår fiskesträcka är markerad med skyltar med texten ”Fiske förbjudet SFK Abborren” i början och slutet.

Genevadsån, Tönnersa kvar till gamla järnvägsbron i Genevad.
På södra sidan börjar fisket ca 150m uppströms bron vid Tönnersa kvarn och slutar vid tomtgränsen till huset vid gamla landsvägsbron  i Genevad. På norra sidan börjar fisket öster om gården Dalen och sträcker sig sen hela vägen upp till gamla järnvägsbron i Genevad.

Sammanflödena av Alslövsån och Brostropsån.
I Alslövsån har vi fiske på östra sidan av ån från sammanflödet med Brostorpsån upp till vägen mellan fodertorken och Öringe ängar. I Brostropsån har vi fisket på norra sidan av ån från sammanflödet med Alslövsån upp till gränsen nedanför Ängsholm.

Vessigeån
Denna del av Vessingeån når ni enklast om ni kör från Veinge mot Veinge kyrka. Strax innan ni korsar ån har ni ett reningsverk på vänster sida. Där är lämpligt att parkera. Fisket har vi på norra sidan av ån och det börjar ca 250m nedströms bron och sträcker sig sammanhängande ytterligare 1500m nedströms.

Brostropsån.
Här har vi en lång sammanhängande bit på södra sidan av ån. Den börjar ca 250m nedströms Göstorps kvarn och sträcker sig ca 600m nedströms landsvägsbron mellan Veinge kyrka och Öringe. Här finns inga självklara parkeringsplatser utan vi ber er använda sunt förnuft och inte blockera åkervägar när ni parkerar.

Till en del av dessa sträckor kan det tyckas långt att promenera med det är de värt. Bitvis är det rena fiskeparadisen och en och annan öring eller lax kan bli belöningen för promenaden. Framförallt sensommarfisket efter lax har förbättrats avsevärt de senaste åren och enligt länstyrelsen tas minst 25 laxar i Genevadsån varje år. Var försiktiga bara och trampa inte ner grödor på väg till vattnet.