Styrelse

Denny Bengtsson(Ordförande)                   Tel. 0703620911
Per-Erik Söderströ V.ordförande               Tel. 0705742133
Ekonomi. Laholms Föreningsråd
Andreas Fohlin. Sekreterare.                       Tel. 0768803458
Lars Stedt V.sekreterare                                Tel. 0727191245
Lotten Nilsson Ledamot                                Tel. 0430-10100,0430-28504
Jörgen Arvidsson  Ledamot                         Tel. 0708852734
Suppleanter

Mattias Träff                                                      Tel  072530299
Björn Nilsson                                                       Tel. 0735042481       

 

Kommittéer.

FIskevattenkommitté.  
Anders Gerber                            Tel. 0761613522  S-kallande
Folke Thorén                               Tel. 0706923436

Tävlingskommitté.
Per-Erik Söderström                 Tel. 0705742133  S-kallande
Bengt-Olof Nilsson                     Tel. 0430-28504
Tommy Svensson                       Tel. 0702956078

Lotterikommitté.  
Lotten Nilsson                               Tel. 0430-28504  S-kallande
Folke Thorén                                  Tel. 0706823436

Ungdomskommitté. 
Per-Erik Söderström                     Tel. 0705742133  S-kallande
Denny Bengtsson                            Tel. 0703620911

Laxadagskommitté.  
Lars Stedt                                            Tel. 0707191245  S-kallande
Lotten Nilsson                                   Tel. 0430-28504

Förtroenderåd. 
Denny Bengtsson                             Tel. 0703620911  S-kallande
Conny Hjelm                                       Tel. 0705719970
Lennart Bengtsson                           Tel. 0708539509

Valberedning. 
Vakant.                                                                                       S-kallande
Stefan Nilsson                                      Tel. 0702205907
Lars Högberg                                        Tel. 0703447512