Kommittéer

Här är namnlista med telefonnummer och mail adress till de som är sammankallade i de olika kommittéerna och vilka som ingår i respektive kommitté. Är det något du undrar över så tveka inte på att kontakta någon
i den kommitté du tänker på. Skulle det vara fel kommitté så skickar de dig till rätt ställe.
Fiskevattenskommitté.
Tommy Svensson    Sammankallande.
Tel. 070-3900650. Mail ”sandvadstommy@hotmail.com”
Folke Thorén                                                    Tel. 070-6923436
Anders Gerber                                                 Tel. 076-1613522

Tävlingskommitté.
Tommy Svensson    Tävlingsledare.
Tel. 076-3900650. Mail ”sandvadstommy@hotmail.com”
Per-Erik Söderström                                     Tel. 070-5742133
Bengt-Olof Nilsson                                         Tel. 0430-28504  Efter kl. 18.00

Lotterikommitté
Lotten Nilsson           Sammankallande.
Tel. 070-2120704 eller mail ”nilssonselab@inkorgen.se”
Folke Thorén                                                      Tel. 070-6923436

Ungdomskommitté
Per-Erik Söderström   Sammankallande.
Tel. 070-5742133.  Mail ”soderstrom.per@hotmail.com”
Denny Bengtsson                                               Tel. 0703620911

Laxadagskommitté
Denny Bengtsson        Sammankallande.
Tel. 070-3620911. Mail. ”hansdenny@hotmail.com”
Lars Stedt                                                              Tel. 070-7191245
Lotten Nilsson                                                     Tel. 073-2120704
Tommy Svensson                                                Tel. 076-3900650

Förtroenderåd
Denny Bengtsson       Sammankallande.
Tel. 070-3620911. Mail ”hansdenny@hotmail.com.”
Conny Hjelm                                                          Tel. 070-5719970
Lennart Bengtsson                                               Tel. 070-8539509

Valberedning
Magnus Wallin          Sammankallande.
Tel. 072-8472185
Stefan Nilsson                                                        Tel. 070-2205907
Lars Högberg                                                           Tel. 070-3447512