Fiskevatten

SFK Abborrens fiskevatten

 
VIKTIG INFORMATION.

Genevadsån är även den en å som levererat mycket fisk. Nytt för i år är att klubben har en Fisketillsynsman där. Det är Anders Gerber som har genomgått kurs och nu kommer att se till så att vi alla sköter oss när vi besöker ån.

Det som gäller från och med den Första Mars är att nu skall medlemskortet bäras synligt på armen i den plastficka som kom tillsammans med Klubbinfot Nr 1. Detta har tidigare inte varit ett krav men då fisket i Genevadsån endast är tillåtet för medlemmar så har detta krav bestämts.

Max två laxartade fiskar får fångas per dag.

GÄSTKORT kommer inte heller att finnas under 2015. Övriga regler på våra fiskevatten finns att läsa i den Regelbok som finns över våra vatten. Vi ber våra medlemmar att respektera de bestämmelser som finns för allas vår trevnad.

Fiskevattenkomittén är tacksam för hjälp att ta bort nedfallna träd och allmän uppresning.

Är det något annat du undrar över så gå in på klubbens hemsida där det finns en GÄSTBOK som du kan skriva dina frågor i.

Genevadsån från Tönnersa kvarn in till gamla järnvägsbron i Genevad.
Tillflödena till Genevadsån, Brostorpsån, Alslövsån och Vessigeån.
Rötesbrodammarna i Tjärby.
L:a Tjärby sjö med inplanterade karpar (fånga, väg, mäta och sätt tillbaks karpen.)
Smedjeån från Lagan till Hårsabäck samt dess tillflöden t. ex. Edenbergaån upp till 24:an

Klubbens båtar

Lånas via Laholms Sportfiske 0430-12234

1. Karsefors gamla fåran (Gädda och abborre)

2. Hjörneredsssjöarna(N 56 28.798 E 013 10.516) Fiskekort krävs och köps t.ex. hos Laholms Sportfiske. (Gös, gädda, abborre)